Kenapa Jutawan Gaharu

Ramai yang telah mengetahui betapa mahalnya harga gaharu. Sedikit yang nekad memulakan langkah menanam pokok karas. Bagaimana rupa dan bentuk pokok karas, kaedah penanaman dan pembajaan, spesis terbaik untuk ditanam dengan iklim panas lembab di Malaysia, teknik suntikan dan kebenaran kejayaan inokulan lalu akhirnya saiz pasaran gaharu itu sendiri yang membenak di fikiran. Sebolehnya persoalan itu cuba dirungkaikan disini. Pepatah melayu ada menyebut kalau tidak dipecahkan ruyung mana kan dapat sagunya. Saya yakin kalau tidak ditanam karas mana kan dapat gaharunya.Tak dapat tanam 1o ooo pokok karas, tanam 1ooo pokok pun Alhamdulillah, Saya percaya Something is better than nothing.
Monday, 11 April 2016

Apakah itu koperasi dan ciri-cirinya.

Koperasi ialah pertubuhan yang didaftarkan di bawah Akta Koperasi1993 dengan matlamat untuk meningkatkan kepentingan ekonomi anggota-anggotanya melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. 

Apakah curi-ciri koperasi:-

+ Koperasi melaksanakan aktiviti-aktiviti ekonomi bagi memenuhi keperluan anggotanya. 

+ Koperasi bukannya berunsurkan politik. Anggotanya tidak boleh menggunakan koperasi sebagai tempat berpolitik. 

+ Koperasi bukannya Kesatuan Sekerja (Trade Union). Konsep koperasi ialah tolong menolong antara satu sama lain, bukannya dengan cara berjuang menuntut hak-hak dari majikan. 

+ Koperasi bukannya badan kebajikan. 

+ Anggota-anggota koperasi mengurus dan mengawal perjalanan koperasi berdasarkan Akta, Peraturan dan Undang-undang Kecil Koperasi. 

+ Syer dan Yuran disumbangkan oleh anggota sebagai modal menjalankan perniagaan koperasi. 

+ Setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam membuat keputusan mengenai masa depan koperasi. 

+ Liabiliti anggota adalah terhad kepada sumbangan modal dan atau yuran ya sahaja. 

+ Koperasi mengutamakan keperluan dan perkhidmatan kepada anggota terlebih dahulu daripada mencari keuntungan semata-mata. 


No comments:

Post a Comment